Mėnesio archyvas: balandžio 2012

Gerasis Ganytojas

Kas ir kur mus gano?

Gerasis Ganytojas
Gerasis Ganytojas

Aš – Gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. (Jn 10,11)

„Aš laisvas“, sako šiandien daugelis. „Koks „ganytojas“ man reikalingas?“ Tik krikščionys gali giliausiai įvertinti tai, ką ištarė Jėzus. Ne tik įvertinti, bet ir priimti. Daugelį šimtmečių iki pradėta vaizduoti kryžių, vienas įprastų krikščionių simbolių buvo jaunas piemenėlis su avele ant pečių. Mums, lietuviams, verbališkai labai artimas – poimen – piemuo.

Toliau skaityti Kas ir kur mus gano?

Abejojantis Tomas

Palaiminti, kurie tiki nematę

Abejojantis Tomas
Abejojantis Tomas. Aut. Bob Kessel.

Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis.“ Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20,26b-29)

Abejojantis Tomas įkūnija mus – abejojančius ir besvarstančius. Jis yra įvaizdis visų, kurių tikėjimui reikalingi faktiniai įrodymai, apčiuopiamas, materialus pagrindimas.

Šiaip tikėjimas ir pasitikėjimas yra įdomūs dalykai, net kai nekalbame apie tikėjimą Dievu. Žiniasklaida mirga nuo pranešimų „mokslininkai nustatė“, „ekspertai teigia“, o milijonai tiki, kad tai tiesa, net nesigilindami – kas tai per mokslininkai ar ekspertai.

Kad ir mokslo atradimų srityje – vos ne kasdien skamba „sensacijos“ apie planetas, kuriose galbūt esanti gyvybė. Atsiranda ir diskutuojančių šiomis temomis, nepaisant, kad visa tai juk priklauso tikėjimo sričiai, nes jokių įrodymų šioje srityje nėra. Iš esmės, daugeliu dalykų, kuriais mes tikime – nuo mokslo atradimų iki politikų teiginių – tikime nepagrįstai, neturėdami jokių įrodymų, o kad ir turėtume, vargu ar į visus sugebėtume įsigilinti dėl kompetencijos stokos kažkurioje srityje. Tad lieka viena – pasitikėti.

Toliau skaityti Palaiminti, kurie tiki nematę

Vysk. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių katedrą iškilmės, 2012 03 25. Nuotr. autorius Kostas Radlinskas © Kaišiadorių vyskupijos kurija

Vyskupo Jono Ivanausko ingresas į Kaišiadorių katedrą – kovo 25 d.

Vysk. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių katedrą iškilmės, 2012 03 25. Nuotr. autorius Kostas Radlinskas © Kaišiadorių vyskupijos kurija
Vysk. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių katedrą iškilmės, 2012 03 25. Nuotr. autorius Kostas Radlinskas © Kaišiadorių vyskupijos kurija

Kovo 25 dieną įvyko vyskupo Jono Ivanausko ingresas į Kaišiadorių katedrą. Vyskupas yra ekumeniškų pažiūrų ir tvirtos evangelizacinės nuostatos, taip pat daugelį metų – aktyvus Lietuvos Biblijos Draugijos narys.

Toliau skaityti Vyskupo Jono Ivanausko ingresas į Kaišiadorių katedrą – kovo 25 d.

Empty-Tomb-Picture-15

Velykų sveikinimas

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.“ (Apr 19, 6)

Mielieji Kristuje,

Metų skaičiavimas – vienas civilizuoto žmogaus privalumų. Laikas leidžia mums susivokti: kur esame laike, kas buvo iki mūsų ir, galiausiai, kokie ir kas mes esame. Mes prisimename savo gimtadienius ir džiaugiamės, kai artimieji mus sveikina jubiliejų ir kitų svarbių sukaktuvių proga.

Toliau skaityti Velykų sveikinimas

Lietuvos Biblijos draugijos dvidešimtmetis. (kovo 24 d.)

Jesus_resurrection_and_saint_mary_magdalene

Kreditas ir Testamentas

Nemažos dalies mūsų šalies gyventojų žodis „kreditas“ nė kiek nestebina. Tūkstančiai yra susipažinę su šia vadinamąja finansine paslauga, kuri supančiojo ir dar supančios likimus kelioms dešimtims metų.

Kreditas susijęs su įsipareigojimu, kuris leidžia davėjui uždirbti, kai gavėjas moka palūkanas. Neatsargus, neapskaičiuotas kredito suteikimas ar ėmimas atneša galvos skausmą ir vienai, ir kitai pusei, nes įsipareigojimus vykdyti reikia, o gyvenimas kartais susiklosto taip, kad vienai pusei nevykdant įsipareigojimų, kita imasi visų įmanomų priemonių ginti savo interesus.

Toliau skaityti Kreditas ir Testamentas

Palm Sunday

Verbų sekmadienis

Švęsdami Palmių, arba Verbų, sekmadienį prisimename įvykį, kai mūsų Viešpats žengė į Jeruzalę ir buvo pasitiktas kaip karalius. Liaudis, sužinojusi, kaip Jis prikėlė iš numirusių savo draugą Lozorių, akimirkai tartum suvokė, kad pas juos ateina Tas, kuris turi galią prieš mirtį ir kuris yra tas lauktasis, kuris pagaliau užimsiąs pažadėtąjį Dovydo sostą ir išgelbėsiąs savąją tautą. Mes žinome, kad Jėzaus įžengimas į šventąjį miestą buvo Jo ėjimas į Kryžiaus kelio kančią.

Toliau skaityti Verbų sekmadienis