Mėnesio archyvas: birželio 2012

Masolino-John_the_Baptist_meets_Jesus_detail

Štai Dievo Avinėlis

Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1,29)

Šiandien – Šv. Jono Krikštytojo diena. Liaudiškai – Joninės. Nepaisant daugelio folk improvizacijų šia tema, krikščionims ši šventė susijusi su paslapties atidengimu – pranašavimu ir parodymu į Tą, kuris buvo lauktas ir kuris atėjo. Pagaliau atėjo.

Toliau skaityti Štai Dievo Avinėlis

Agape

Siekite meilės… (1 Kor 14,1)

Agape
Agape

Ką tik į rankas papuolė Mažosios Lietuvos veikėjo, buvusio Eltos redaktoriaus bei lietuvių liuteronų išeivijoje vyriausiosios tarybos viceprezidento Jono Endriaus Grigolaičio (1902-1957) atsiminimų leidimas „Nacių pragare“, kur autorius dalinasi patirtais išgyvenimais nacių koncentracijos stovyklose, kuriose jam teko pabuvoti 1941-45 metais. Kūrinys kiek primena B.Sruogos „Dievų mišką“, tačiau autentiškas žmogiškumo ir nužmoginimo (nužmogėjimo) potyris yra tarsi leitmotyvas, regis, ne tik skaudinęs, bet ir stebinęs tiek kančių patyrusį autorių.

Toliau skaityti Siekite meilės… (1 Kor 14,1)

father-and-son

Dievas tolimas ir artimas

Neklausykite, ką tie pranašai jums pranašauja! Jie jus apgaudinėja! Savo pačių vaizduotės regėjimus jie skelbia, o ne žodžius iš VIEŠPATIES lūpų. Be perstojo kartoja mane niekinantiems: ‘VIEŠPATS kalbėjo: Taika garantuota!’ ­visiems, sekantiems savavalę širdį, teigia: ‘Neištiks jūsų jokia nelaimė!…’ Nejau aš Dievas tik tada, kai esu ranka pasiekiamas? Tai VIEŠPATIES žodis, ir ne Dievas, kai toli? (Jer 23,16-17.23)

Krikščionims pranašystė yra artimas ir suprantamas dalykas, ateinantis iš Dievo ir kalbantis apie Jo valią, išsipildžiusią ar išsipildysiančią Kristuje. Pasauliui pranašystė asocijuojasi su mistika, prietarais, paslapčių žinojimu, neišprusimu. Bet, nepaisant deklaruojamo racionalumo, „šiuolaikinis“ žmogus ieško ir laukia pranašysčių bei neretai jomis pasikliauja.

Toliau skaityti Dievas tolimas ir artimas

Krikščioniška pozicija

Žmonės teiraujasi mano nuomonės apie „Garliavos įvykius“. Ji sutampa su šioje laidoje išreikštu psichiatro vertinimu.
Svarbu, ne ką vaizduojamės esant teisius – „pedofilus“ ar „kedofilus“, bet kaip elgiamasi su mažu žmogumi ir kaip jis jaučiasi.
Gaila, kad tokia sveika ir, sakyčiau, krikščioniška pozicija retai išreiškiama viešojoje erdvėje.

Rubliovo Trejybė

Nusilenkti prieš Didžiąją paslaptį

Rubliovo Trejybė
Rubliovo Trejybė

Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. (…) Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. Taigi jūs esate įsūniai; Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. (Gal 3,26-27; 4,4-7)

Į XXI amžių mes atsinešėme daug idėjų iš praėjusių šimtmečių, kurias priimame kaip neginčytinas, nors ir tarpusavyje prieštaraujančias tiesas. Viena tokių – Dievo ar „dievų“ supratimas.

Toliau skaityti Nusilenkti prieš Didžiąją paslaptį