Mėnesio archyvas: liepos 2012

Sankryza

Tarp gyvenimo ir mirties nėra aukso vidurio

Jūs – žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. (Mt 5,13-16)

Kompromisas yra mūsų gyvenimo palydovas. Sugebėjimas eiti į kompromisą laikomas išminties ir diplomatijos požymiu. Dažnai tai padeda išvengti karų ir konfliktų, nors neretai tai parodo bailumą ir neryžtingumą, kaip tai ne kartą yra buvę mūsų šalies istorijoje. Ne tik valstybės mastu, bet ir asmeniniame gyvenime. Taip pat dažnai tai – neišvengiama ir kyla iš meilės bei bendro sutarimo ieškojimo.

Toliau skaityti Tarp gyvenimo ir mirties nėra aukso vidurio

Vrancx_Soldiers_Plundering

Beprasmės kovos ar meilės kelias?

Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. (Fil 2,3-5)

Kad ir kokie laisvi žmonės jaustumės esą, turime pripažinti, kad mūsų gyvenimas ir visa, ką gyvendami galime daryti, yra smarkiai apribotas.  Laikas, aplinka, sveikata, protinės galimybės, o galiausiai mirtis leidžia mums patirti tam tikras ribas, kurių net labiausiai norėdami negalime peržengti arba ištrinti. Juolab tas ribas paryškina gyvenimas, kai reikalingas kitų įsikišimas ir priežiūra. Akivaizdžiausiai tai liudija kūdikiai ir seneliai, kuriems suteikiama būtina globa, priežiūra ir rūpestis, be kurių jie neišgyventų.

Toliau skaityti Beprasmės kovos ar meilės kelias?

Judas

Atleisk mums mūsų kaltes

Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. (1Pt 3,8-9)

Mūsų gyvenimas užtvindytas metodais ir programomis. Kiekvieną dieną siūloma paskaityti, kaip reikia atsikratyti antsvorio, tapti turtingu, patikti žmonėms ir t.t. Organizacijų, partijų ir valstybių lygmenyje kalbama apie priemonių paketus, planus ir panašius dalykus. Neišvengiamai net mes patys patikime, kad sistemingai viską apgalvojus, sustačius į teisingas vėžes gyvenimas turėtų stebuklingai nušvisti, baimę ir netikrumą pakeisdamas klestėjimu.

Toliau skaityti Atleisk mums mūsų kaltes