Mėnesio archyvas: rugsėjo 2012

Arkangelas Mykolas

Angelams nereikia, kad mes už juos balsuotume

Kilo karas danguje: Mykolas ir jo angelai turėjo kariauti su slibinu. Kariavo slibinas ir jo angelai, bet jis nelaimėjo, ir nebuvo rasta jų vietos danguje. (Apr 12,7-8)

„Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane.“  Tokiais žodžiais baigiasi mūsų katekizme mokomos ryto ir vakaro maldos. Švento arkangelo Mykolo ir visų angelų šventė primena mums, krikščionims, tarnaujančias dvasias, kurios ištikimai tarnauja Viešpačiui ir Jo tvėrimo karūnai – žmogui.

Toliau skaityti Angelams nereikia, kad mes už juos balsuotume

the-holy-eucharist1

Dievo meilė žmogui

Kristus Jėzus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija. (2 Tim 1,10b)

Apaštalas Paulius parašė šias eilutes prieš pat egzekuciją, taip norėdamas pastiprinti savo ištikimą bendradarbį Timotiejų. Mirties akivaizdoje Paulius kalba apie pergalę. Nuteistasis myriop kažką porina apie nemirtingumą. Tokie samprotavimai atrodo mažų mažiausiai keistai. Ir, jei įdėmiai perskaitysime visą  itin šiltą ir asmenišką laišką Timotiejui, pamatysime, kad jis visas tiesiog alsuoja jėga ir nepalaužiamumu.

Toliau skaityti Dievo meilė žmogui

Memling_Hans-Portrait_of_a_Man_at_Prayer_before_a_Landscape

Neramiai dirbame, neramiai gyvename ir net ilsimės neramiai

Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas – už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi Jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: „Ką valgysime?“, arba: „Ką gersime?“, arba: „Kuo vilkėsime?“ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. (Mt 6,25–34)

Dr. Martinas Lutheris taip rašo savo Katekizme: „Ryte atsikėlęs persižegnok šventu kryžiumi, sakydamas: Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tada klūpėdamas ar stovėdamas sukalbėk Tikėjimo Išpažinimą ir Viešpaties maldą Tėve mūsų. Po to gali melstis taip: <…>. Tada gali sugiedoti giesmę ir pastiprinti savo sielą kaip tau atrodo geriausia. Vakare eidamas ilsėtis persižegnok šventu kryžiumi, sakydamas: Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tada klūpėdamas ar stovėdamas sukalbėk Tikėjimo Išpažinimą ir Viešpaties maldą Tėve mūsų. Po to gali melstis taip: <…>. Tada gali eiti ramiai ilsėtis.Po to gali ramia širdimi pradėti savo darbus. Toliau skaityti Neramiai dirbame, neramiai gyvename ir net ilsimės neramiai

Dou_Gerrit-Old_Woman_Reading_a_Bible

Pažinimo pradžia

Pagarbi Viešpaties baimė – pažinimo pradžia, bet kvailieji niekina išmintį bei pamokymą. (Pat 1,7)

Prasideda nauji mokslo metai, kaip visuomet lydimi lūkesčių, švietimo sistemos reikalų aptarimo ir – kuo toliau, tuo dažniau (taip bus, matyt, iki pabaigos) – demografinių problemų iliustracijų, žvelgiant į mokinių skaičių. Tvarkingi tėvai kiek galėdami supirko visa, reikalinga mokslams, o studentai bei jų šeimos kažkaip prasimanė lėšų bent jau šiems mokslo metams.

Toliau skaityti Pažinimo pradžia