Mėnesio archyvas: spalio 2012

Nugalėti kitaip

Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu. (Rom 12,21)

Asmeniniame gyvenime, sporte, politikoje ir visur kitur egzistuoja įprasta norma – laimi tas, kurio žodis ar smūgis (tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme) yra paskutinis. Taigi, gyvename nuolatiniame kovos stovyje. Ypač tokios kovos dvasia išryškėja kylant politinėms įtampoms, pvz., rinkimams. Tai tapo mūsų kasdienybe – per klaidą, dėl nuovargio ne visai apglvotą frazę ištaręs politikas užsitraukia viusomenės nemalonę. O jei dar priešininkas, vikriai pasinaudodamas akimirka, „suėda“ nelaimėlį, tai tampa tos valandos, o gal ir visos dienos didvyriu.

Toliau skaityti Nugalėti kitaip

Laikas

Laikinumas

Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, tarsi neužsiėmę. Juk šio pasaulio pavidalas praeina. (1 Kor 7,29-31).

Gal kiek keistas apaštalo tekstas. Kone kiekviena jo pasakyta frazė lyg ir prieštarauja pačiam Dievui. Kaip nekreipti dėmesio į žmoną, kai pats Viešpats savo žodyje taria: „Negera žmogui būti vienam.“ Ir dar Giesmių Giesmė ar Jėzaus priesakai… Kaip neverkti, kai pats Dievas pažadėjo būti su liūdinčiais, arba argi mes džiaugsmingai nedėkojame Jam už gera, kurį Jis mums yra davęs?

Toliau skaityti Laikinumas

Praying_Hands_-_Albrecht_Durer

Daug gali karšta teisiojo malda

Daug gali karšta teisiojo malda. (Jok 5,16)

Tai bus dar vienas apmąstymas apie maldą. Nemanau, kad galėsiu pasidalinti kažkuo labai nauju, bet kas yra nauja? Dvasiniame gyvenime nauja dažniausiai būna sena žmonijos ir krikščionijos patirtis, suvokta ir aktualizuota šiandien. Ypač nauja tokia patirtis yra tuomet, kai ji tampa asmenine gyvenimo dalimi, asmenine gilumine patirtimi, persmelkenčia visą mūsų gyvenimą.

Toliau skaityti Daug gali karšta teisiojo malda