Mėnesio archyvas: sausio 2013

Šv Mato pakvietimas Hendrick Terbrugghen, 1621

Teisieji ir nusidėjėliai

Šv Mato pakvietimas Hendrick Terbrugghen, 1621

Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui Jį. Kai Jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir Jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo Jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ (Mt 9,9-13) Toliau skaityti Teisieji ir nusidėjėliai

Interviu „Kelionė su Bernardinai.lt“

Bernardinai.lt žurnalistė Monika Midverytė kalbino ir paskelbė tokį interviu (originalas yra ČIA):

Šeimos tėvas, auginantis du vaikus; Evangelikų-liuteronų Bažnyčios Lietuvoje vyskupas; teologijos mokslų garbės daktaras; aktyvus krikščionių vienybės puoselėtojas; tradicinės šeimos gynėjas; savo šaliai neabejingas pilietis ir kartu paprastas atviras žmogus, nesureikšminantis visų išorinių pasiekimų ir sakantis, kad „vidinis gyvenimas – reikšmingesnis už tai, kas matoma socialinėje plotmėje, už vadinamuosius mūsų „antpečius“. Toks yra Mindaugas Sabutis. Su juo kalbėjomės apie įkvėpimo šaltinius, susiliejančius į vieną gražią gyvenimo tėkmę.

Toliau skaityti Interviu „Kelionė su Bernardinai.lt“

marc chagall baltasis nukryžiavimas

Kristaus kryžius

marc chagall baltasis nukryžiavimasMarc Chagall „Baltasis nukryžiavimas“

O žmonės Jam sakė: „Mes girdėjome iš Įstatymo, kad Mesijas pasiliks per amžius. Kodėl Tu sakai, kad Žmogaus Sūnus turės būti iškeltas aukštyn? Kas gi tas Žmogaus Sūnus?“ Jėzus atsakė: „Jau nebeilgai šviesa bus tarp jūsų. / Vaikščiokite, kol turite šviesą, / kad neužkluptų jūsų tamsa. / Kas vaikščioja tamsoje, / tas nežino, kur eina. / Kol turite šviesą, tikėkite ją, / kad taptumėte šviesos vaikais.“ (Jn 12,34-41)

Toliau skaityti Kristaus kryžius

Pinigelis

Ne mainai, o malonė

Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią variokus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius.“ (Mk 12,41-44)

Toliau skaityti Ne mainai, o malonė