Mėnesio archyvas: balandžio 2013

Hildegard_von_Bingen_Liber_Divinorum_Operum

Kaip gyvenimas gali būti geras, jei mes patys jo atsisakome?

Tą dieną tu sakysi: „Dėkoju Tau, VIEŠPATIE! Nors buvai įpykęs ant manęs, nugręžei savo įniršį ir paguodei mane“. Dievas tikrai yra mano išganymas.  Aš Juo pasitikiu ir esu be baimės, nes Jis mano tvirtybė ir mano giesmė, Jis mano gelbėtojas!“ Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių.  Tą dieną sakysite: „Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės Jo vardo! Garsinkite tautoms Jo darbus, skelbkite, koks iškilus Jo vardas! Giedokite VIEŠPAČIUI šlovės giesmę, nes Jis padarė nuostabų darbą. Težino tai visa  žemė! Krykštauk ir džiūgauk, Siono mieste, nes iškilus tarp jūsų yra Izraelio Šventasis! (Iz 12,1-6)

Toliau skaityti Kaip gyvenimas gali būti geras, jei mes patys jo atsisakome?

Dievo atvaizdas

Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą

Gimus kūdikiui, artimieji, ypač prityrusios moteriškės, mėgina įžvelgti, į ką vaikelis panašus – į tėvelį ar į mamytę. Seneliai vaikaityje mėgina įžvelgti savosios atžalos vaikystės bruožų, tėveliai – savo. Norima pamatyti, nuspėti, kaip vaikelis atrodys ūgtelėjęs, kokie būdo bruožai pasireikš. Aišku tai, kad žmogus, užgimęs pasauliui, net nuo paties pradėjimo atsineša savo tėvų, protėvių savybes ir, būdamas visiškai autentiškas, tuo pačiu metu yra ir į kažką panašus.

Toliau skaityti Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą

st-peter-crucified

Atsakymas į meilę

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie?“ Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avinėlius.“ Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Tas atsiliepė: „Taip Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles.“ Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.

Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
kai buvai jaunas, pats susijuosdavai
ir vaikščiojai, kur norėjai.
O pasenęs tu ištiesi rankas;
kitas tave perjuos ir ves, kur nenori.“

Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“ (Jn 21,15-19)

Toliau skaityti Atsakymas į meilę

water-in-the-desert

Sielos dykuma

Ir Jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“        (Mk 16, 15)

Mes, krikščionys, labai natūraliai priimame tai, kad Evangelija yra mūsų gyvenimo dalis. Būna, kad po Evangelijos skaitinio ištariame „Šlovė Tau, Kristau“, net nesusimąstydami, nei kam, nei dėl ko ta šlovė. O juk kalbama apie itin rimtą dalyką – apie Dievo dovaną. Turbūt taip nutinka su daugeliu Dievo dovanų, kurias vertiname, kai jų netenkame.

Toliau skaityti Sielos dykuma