Mėnesio archyvas: gegužės 2013

Aaronic Benediction 1

Palaiminimas

VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: ‘Taip laiminsite izraelitus. Sakykite jiems:VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas! VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau ramybę!’Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu.“ (Skaičių 6,22-27)

Toliau skaityti Palaiminimas

Erelis

Tai, kas leidžia regėti, patirti ir džiaugtis gyvenimu

Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, ­ Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra pas jus ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais ­ ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. (Jn 14,15-19)

Toliau skaityti Tai, kas leidžia regėti, patirti ir džiaugtis gyvenimu