Mėnesio archyvas: rugpjūčio 2013

Pas Vokietijos Bundestago deputatą Axel Knoerig

Daiva Kalinauskaitė, Virginijus Kelertas, Axel Knoerig, Mindaugas Sabutis
Daiva Kalinauskaitė, Virginijus Kelertas, Axel Knoerig, Mindaugas Sabutis prie rikiminio plakato.

Rugpjūčio 27 – 29 dienomis Vokietijos Bundestago deputatas Axel Knoerig pakvietė plačiau susipažinti su jo rinkiminės apygardos (Diepholz) diakonine – socialine veikla.

Toliau skaityti Pas Vokietijos Bundestago deputatą Axel Knoerig

Šiaurės bažnyčios vyskupo Gerhard Ulrich įvedimas Schwerin’e

Vysk. Mndaugas Sabutis ir vysk. Gerhard Ulrich
Vysk. Mndaugas Sabutis ir vysk. Gerhard Ulrich

Rugpjūčio 25 d. Schwerin mieste Šiaurės bažnyčios (Nordkirche) vadovaujančio vyskupo tarnystei buvo įvestas Gerhard Ulrich, ligšiolinis Šiaurės Elbės bažnyčios vyskupas. Jis yra pirmasis naujai susikūrusios bažnyčios vadovas. Šiaurės bažnyčia atsirado susijungus Šiaurės Elbės, Meklemburgo ir Žemutinės Pomeranijos bažnyčioms į veną naują bažnyčią.

Vyskupo įvedime ir su juo susijusiuose renginiuose Lietuvą atstovavo LELB Konsistorijos narys kunigas Virginijus Kelertas, Šakių vaikų globos narių socialinė darbuotoja Daiva Kalinauskaitė ir vyskupas Mindaugas Sabutis.

Toliau – akimrkos iš Schwerin’o.

Toliau skaityti Šiaurės bažnyčios vyskupo Gerhard Ulrich įvedimas Schwerin’e

Sverti kitų žmonių nuodėmes – ne krikščionio kelias

Lincoln-Cathedral-West-Front--Romanesque-Frieze-small2-306x306

Pasitikėk Juo visados, mano tauta! Išliekite savo širdis Jo Artume, Jis mūsų užuovėja! (Ps 62,9)

Jau keletą šimtmečių paplitęs įsivaizdavimas, kad žmogus iš esmės yra geras, tik reikia tam tikrų metodų, humanistinio priėjimo prie žmogaus, kad jo gėris atsiskleistų. Taip pat, kaip ir be Dievo, be tikėjimo egzistuojančios bendražmogiškos vertybės, kuriomis vadovaujantis neva galima tobulai pakeisti ir sutvarkyti pasaulį, kuriame visi būtų lygūs, ramiai gyventų taikoje ir, be abejo, sąžiningai elgtųsi. Vsi, kas tokiomis sukurtomis vertybėmis suabejotų, turėtų būti pašalinti iš visuomenės kaip pažangos trukdytojai.

Toliau skaityti Sverti kitų žmonių nuodėmes – ne krikščionio kelias

Palūžusi nendrė ir blėstantis dagtis

Aklgatvis

„Nei palaužtos nendrės jis nelauš, nei blėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą.” (Iz 42,3)

Lietuvoje kasmet tūkstantis žmonių patys pasirenka mirtį vietoj gyvenimo. Tikėtina, kad ir šiandien 2-3 žmonės pakels ranką prieš save, nebenorėdami ir nebegalėdami gyventi šioje žemėje, po savęs palikdami statistinį įrašą šalies gyventojų registre bei kaltės jausmą keliems, keliolikai ar kelioms dešimtims artimiausių žmonių.

Toliau skaityti Palūžusi nendrė ir blėstantis dagtis

Pasaulio liuteronų seminarijų konferencija Palangoje

martyrdom.v3_Page_2

Rugpjūčio 7-11 dienomis Palangoje įvyko pasaulio liuteronų seminarijų konfrencija, kurioje dalyvavo seminarijų bei bažnyčių vadovai atstovai iš visų kontinentų. Konferencijos tema: „Kančia, persekiojimas, kankinystė – Bažnyčios požymiai.“ Konferenciją organizavo Tarptautinė liuteronų taryba (International Lutheran Council).

Toliau skaityti Pasaulio liuteronų seminarijų konferencija Palangoje

Tikėjimas ir kankinystė

Šventųjų Viktoro ir Mauricijaus galvos
Šventųjų Viktoro ir Mauricijaus galvos

Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi ­ – jūs juk esate išgelbėti malone, ­ – prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. (Ef 2,4-10)

Krikščionys neretai susimąsto, koks darbas labiausiai patiktų Dievui. To klausia daugelis trokštančių išpildyti savo pašaukimą šiame pasaulyje. Žinoma, smulkintis nesinorėtų. Norėtųsi imtis didelių darbų, regimų darbų, kad daugeliui būtų paliudyta Evangelija ir apreikšta Dievo karalystė.

Toliau skaityti Tikėjimas ir kankinystė