Palūžusi nendrė ir blėstantis dagtis

Aklgatvis

„Nei palaužtos nendrės jis nelauš, nei blėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą.” (Iz 42,3)

Lietuvoje kasmet tūkstantis žmonių patys pasirenka mirtį vietoj gyvenimo. Tikėtina, kad ir šiandien 2-3 žmonės pakels ranką prieš save, nebenorėdami ir nebegalėdami gyventi šioje žemėje, po savęs palikdami statistinį įrašą šalies gyventojų registre bei kaltės jausmą keliems, keliolikai ar kelioms dešimtims artimiausių žmonių.

Toliau skaityti Palūžusi nendrė ir blėstantis dagtis

Pasaulio liuteronų seminarijų konferencija Palangoje

martyrdom.v3_Page_2

Rugpjūčio 7-11 dienomis Palangoje įvyko pasaulio liuteronų seminarijų konfrencija, kurioje dalyvavo seminarijų bei bažnyčių vadovai atstovai iš visų kontinentų. Konferencijos tema: „Kančia, persekiojimas, kankinystė – Bažnyčios požymiai.“ Konferenciją organizavo Tarptautinė liuteronų taryba (International Lutheran Council).

Toliau skaityti Pasaulio liuteronų seminarijų konferencija Palangoje

Tikėjimas ir kankinystė

Šventųjų Viktoro ir Mauricijaus galvos
Šventųjų Viktoro ir Mauricijaus galvos

Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi ­ – jūs juk esate išgelbėti malone, ­ – prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. (Ef 2,4-10)

Krikščionys neretai susimąsto, koks darbas labiausiai patiktų Dievui. To klausia daugelis trokštančių išpildyti savo pašaukimą šiame pasaulyje. Žinoma, smulkintis nesinorėtų. Norėtųsi imtis didelių darbų, regimų darbų, kad daugeliui būtų paliudyta Evangelija ir apreikšta Dievo karalystė.

Toliau skaityti Tikėjimas ir kankinystė

Nepagrįsta viltis

Spes_or_Hope Viltis

Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: „Taisykite savo kelius ir darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. Nepasitikėkite nepagrįsta viltimi, sakydami: ‘Tai VIEŠPATIES Šventykla! Tai VIEŠPATIES Šventykla!’ Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, jei neskriausite svetimšalio, našlaičio ir našlės, jei nepraliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite sau žalos, sekdami paskui svetimus dievus, aš būsiu su jumis šioje vietoje krašte, kurį senovėje amžinai atidaviau tavo tėvams.“ (Jer 3,7)

Toliau skaityti Nepagrįsta viltis