Žymų Archyvai: Adventas

Lyno akrobatas. Šaltinis: "Life"

Krikščioniškas ir išties evangelinis patarimas

 

Lyno akrobatas. Šaltinis: "Life"

„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.“ Ir Jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“ (Lk 21,25-33)

Kadaise teko bendrauti su garbingo amžiaus buvusiu cirko akrobatu, kuris didžiąją gyvenimo dalį praleido balansuodamas ant lyno dideliame aukštyje. Natūralu, kad man, paprastam, žeme vaikščiojančiam, žmogeliui, iškilo elementarus klausimas: kaip jūs ten aukštai jausdavotės, kaip išbūdavote? Juk vien žiūrint į tokius triukus apima baimė ir nesaugumo jausmas. Lyg ir pats susitapatini su kažkur palubėje pakibusiu linksmintoju ir įsivaizduoji kaip nelabai gerai bet kurią akimirką viskas gali pasibaigti. O tai ką jau kalbėti apie patį ekstremalų linksmintoją! Artisto atsakymas, nors mažai mane įtikinantis, vis dėlto buvo patikimas, nes pagrįstas daugiamete patirtimi: svarbiausia žvelgti tiesiai į priekį ir nesidairyti nei į kairę, nei į dešinę, nei žemyn.

Toliau skaityti Krikščioniškas ir išties evangelinis patarimas

Karalius Jėzus įžengia į Jeruzalę

Adventas

Karalius Jėzus įžengia į Jeruzalę
Karalius Jėzus įžengia į Jeruzalę

Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, tardamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite: „Jų reikia Viešpačiui“, ir iš karto juos paleis.“

Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai:

Pasakykite Siono dukteriai:
štai atkeliauja tavo karalius.
Jis romus, Jis joja ant asilės,
lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio.
Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta.

Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius Jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė:

„Osana Dovydo Sūnui!
Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Osana aukštybėse!“ (Mt 21,1-9)

Toliau skaityti Adventas