Žymų Archyvai: Jonas

Jonas Krikstytojas

Šiandien mes jau esame atpirkti, šiandien jau esame išgelbėti

Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. (Mt 11,2-15)

Štai, minioms kalbėdamas apie Joną Krikštytoją kaip apie išpranašautą sugrįžusį Eliją, kaip pasiuntinį, turintį nutiesti Viešpačiui kelią, kaip „daugiau negu pranašą“, Jėzus ištarė paslaptingus žodžius. Jis tai pasakė tuo metu, kai Jonas Krikštytojas buvo įkalintas ir siuntė savo mokinius pas Jėzų, kad šie įsitikintų ir patvirtintų arba paneigtų, kad Jis esąs Tas, kuris turi ateiti.

Toliau skaityti Šiandien mes jau esame atpirkti, šiandien jau esame išgelbėti

Masolino-John_the_Baptist_meets_Jesus_detail

Štai Dievo Avinėlis

Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1,29)

Šiandien – Šv. Jono Krikštytojo diena. Liaudiškai – Joninės. Nepaisant daugelio folk improvizacijų šia tema, krikščionims ši šventė susijusi su paslapties atidengimu – pranašavimu ir parodymu į Tą, kuris buvo lauktas ir kuris atėjo. Pagaliau atėjo.

Toliau skaityti Štai Dievo Avinėlis

Agape

Siekite meilės… (1 Kor 14,1)

Agape
Agape

Ką tik į rankas papuolė Mažosios Lietuvos veikėjo, buvusio Eltos redaktoriaus bei lietuvių liuteronų išeivijoje vyriausiosios tarybos viceprezidento Jono Endriaus Grigolaičio (1902-1957) atsiminimų leidimas „Nacių pragare“, kur autorius dalinasi patirtais išgyvenimais nacių koncentracijos stovyklose, kuriose jam teko pabuvoti 1941-45 metais. Kūrinys kiek primena B.Sruogos „Dievų mišką“, tačiau autentiškas žmogiškumo ir nužmoginimo (nužmogėjimo) potyris yra tarsi leitmotyvas, regis, ne tik skaudinęs, bet ir stebinęs tiek kančių patyrusį autorių.

Toliau skaityti Siekite meilės… (1 Kor 14,1)