Žymų Archyvai: kunigai

Krizmos pamaldos ir konferencija, skirta vyskupo J. Kalvano 10-sioms mirties metinėms paminėti 2013

Liuteronų dvasininkai po Krizmos pamaldų 2013 03 28
Liuteronų dvasininkai po Krizmos pamaldų 2013 03 28

Kovo 28 d., Didįjį Ketvirtadienį, 11.00 val. visi LELB kunigai ir dalis tikinčiųjų susirinko į Krizmos pamaldas bei konferenciją, skirtą paminėti šviesaus atminimo LELB vyskupą Joną Kalvaną jaunesnįjį. Po pamaldų vykusioje konferencijoje pranešimus skaitė: kun. dr. Ch. Evansonas – „Vyskupo administracinė ir dvasinė veikla bažnyčioje“, kun. doc. dr. D. Petkūnas – „Dvasinės tarnystės suvaržymai sovietiniu laikotarpiu“ ir LELB vyskupas M. Sabutis – „Vyskupo Jono Kalvano pastoracinė tarnystė“.

Toliau skaityti Krizmos pamaldos ir konferencija, skirta vyskupo J. Kalvano 10-sioms mirties metinėms paminėti 2013

Kunigu tarybos posedis

Dievo mirties troškimas

Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė: „Ką darysime? Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį; ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą.“ Vienas iš jų – Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas – jiems tarė: „Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų.“ Jis tai pasakė ne iš savęs, bet, būdamas tų metų vyriausiasis kunigas, pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą, ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę jį nužudyti. (Jn 11,47-53)

Toliau skaityti Dievo mirties troškimas