Žymų Archyvai: meilė

Meilė, kuri neapleidžia

A man holds a candle during a vigil for United Nations workers and other victims of Tuesday's Haiti earthquake, at Dag Hammarskjold Park

Išlydėdami senuosius metus, daugiau susimąstome apie laiką – apie nueitą kelią ir apie tai, kas laukia. Prisimename gyvenimo laimėjimus ir praradimus bei netektis ir pasiryžtame naujiems darbams bei pokyčiams. Ir būtent tuomet, kai svarstome apie sėkmes ir nesėkmes, ypač aštriai klausiame savęs, kurie įvykiai buvo dėsningi, ką reikėtų priskirti atsitiktinumams, ką – Dievo vedimui, kas buvo nulemta mūsų pačių teisingo ar klaidingo požiūrio, ar ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių.

Toliau skaityti Meilė, kuri neapleidžia

st-peter-crucified

Atsakymas į meilę

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie?“ Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avinėlius.“ Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Tas atsiliepė: „Taip Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles.“ Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.

Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
kai buvai jaunas, pats susijuosdavai
ir vaikščiojai, kur norėjai.
O pasenęs tu ištiesi rankas;
kitas tave perjuos ir ves, kur nenori.“

Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“ (Jn 21,15-19)

Toliau skaityti Atsakymas į meilę

Tuscias kapas

Meilė yra ten, kur baimė pasitraukia

Kadaise žmonių gyvenime atsirado mirtis ir kapas. Nuo tos akimirkos tai yra nuolatiniai žmonijos palydovai. Nuo ištaigingų mauzoliejų iki niekam nežinomų kapelių, nuo kremuotų bei išbarstytų iki įvairiose vietose padėtų (pvz., medžių drevėse, kaip tai darydavo mūsų protėviai), o dar kiek įvairiais būdais pražuvusių ir pražudytų, pamirštų, nesulauktų…

Toliau skaityti Meilė yra ten, kur baimė pasitraukia

the-holy-eucharist1

Dievo meilė žmogui

Kristus Jėzus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija. (2 Tim 1,10b)

Apaštalas Paulius parašė šias eilutes prieš pat egzekuciją, taip norėdamas pastiprinti savo ištikimą bendradarbį Timotiejų. Mirties akivaizdoje Paulius kalba apie pergalę. Nuteistasis myriop kažką porina apie nemirtingumą. Tokie samprotavimai atrodo mažų mažiausiai keistai. Ir, jei įdėmiai perskaitysime visą  itin šiltą ir asmenišką laišką Timotiejui, pamatysime, kad jis visas tiesiog alsuoja jėga ir nepalaužiamumu.

Toliau skaityti Dievo meilė žmogui

Vrancx_Soldiers_Plundering

Beprasmės kovos ar meilės kelias?

Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. (Fil 2,3-5)

Kad ir kokie laisvi žmonės jaustumės esą, turime pripažinti, kad mūsų gyvenimas ir visa, ką gyvendami galime daryti, yra smarkiai apribotas.  Laikas, aplinka, sveikata, protinės galimybės, o galiausiai mirtis leidžia mums patirti tam tikras ribas, kurių net labiausiai norėdami negalime peržengti arba ištrinti. Juolab tas ribas paryškina gyvenimas, kai reikalingas kitų įsikišimas ir priežiūra. Akivaizdžiausiai tai liudija kūdikiai ir seneliai, kuriems suteikiama būtina globa, priežiūra ir rūpestis, be kurių jie neišgyventų.

Toliau skaityti Beprasmės kovos ar meilės kelias?

Agape

Siekite meilės… (1 Kor 14,1)

Agape
Agape

Ką tik į rankas papuolė Mažosios Lietuvos veikėjo, buvusio Eltos redaktoriaus bei lietuvių liuteronų išeivijoje vyriausiosios tarybos viceprezidento Jono Endriaus Grigolaičio (1902-1957) atsiminimų leidimas „Nacių pragare“, kur autorius dalinasi patirtais išgyvenimais nacių koncentracijos stovyklose, kuriose jam teko pabuvoti 1941-45 metais. Kūrinys kiek primena B.Sruogos „Dievų mišką“, tačiau autentiškas žmogiškumo ir nužmoginimo (nužmogėjimo) potyris yra tarsi leitmotyvas, regis, ne tik skaudinęs, bet ir stebinęs tiek kančių patyrusį autorių.

Toliau skaityti Siekite meilės… (1 Kor 14,1)