Žymų Archyvai: palaiminti

Aaronic Benediction 1

Palaiminimas

VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: ‘Taip laiminsite izraelitus. Sakykite jiems:VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas! VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau ramybę!’Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu.“ (Skaičių 6,22-27)

Toliau skaityti Palaiminimas

Abejojantis Tomas

Palaiminti, kurie tiki nematę

Abejojantis Tomas
Abejojantis Tomas. Aut. Bob Kessel.

Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis.“ Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20,26b-29)

Abejojantis Tomas įkūnija mus – abejojančius ir besvarstančius. Jis yra įvaizdis visų, kurių tikėjimui reikalingi faktiniai įrodymai, apčiuopiamas, materialus pagrindimas.

Šiaip tikėjimas ir pasitikėjimas yra įdomūs dalykai, net kai nekalbame apie tikėjimą Dievu. Žiniasklaida mirga nuo pranešimų „mokslininkai nustatė“, „ekspertai teigia“, o milijonai tiki, kad tai tiesa, net nesigilindami – kas tai per mokslininkai ar ekspertai.

Kad ir mokslo atradimų srityje – vos ne kasdien skamba „sensacijos“ apie planetas, kuriose galbūt esanti gyvybė. Atsiranda ir diskutuojančių šiomis temomis, nepaisant, kad visa tai juk priklauso tikėjimo sričiai, nes jokių įrodymų šioje srityje nėra. Iš esmės, daugeliu dalykų, kuriais mes tikime – nuo mokslo atradimų iki politikų teiginių – tikime nepagrįstai, neturėdami jokių įrodymų, o kad ir turėtume, vargu ar į visus sugebėtume įsigilinti dėl kompetencijos stokos kažkurioje srityje. Tad lieka viena – pasitikėti.

Toliau skaityti Palaiminti, kurie tiki nematę