Žymų Archyvai: Velykos

Empty-Tomb-Picture-15

Velykų sveikinimas

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.“ (Apr 19, 6)

Mielieji Kristuje,

Metų skaičiavimas – vienas civilizuoto žmogaus privalumų. Laikas leidžia mums susivokti: kur esame laike, kas buvo iki mūsų ir, galiausiai, kokie ir kas mes esame. Mes prisimename savo gimtadienius ir džiaugiamės, kai artimieji mus sveikina jubiliejų ir kitų svarbių sukaktuvių proga.

Toliau skaityti Velykų sveikinimas